Open Access
Issue
Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst.
Number 420, 2019
Article Number 45
Number of page(s) 15
DOI https://doi.org/10.1051/kmae/2019038
Published online 01 November 2019
 • AOPK ČR. 2013. Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice. Praha: AOPK ČR, 77p. [Google Scholar]
 • Araujo R, Buckley D, Nagel KO, Ricardo GJ, Machordom A. 2018. Species boundaries, geographic distribution and evolutionary history of the Western Palearctic freshwater mussels Unio (Bivalvia: Unionidae). Zool J Linn Soc 182: 275–299. [Google Scholar]
 • Benejam L, Angermeier PL, Munne A, García-Berthou E. 2010. Assessing effects of water abstraction on fish assemblages in Mediterranean streams. Freshw Biol 55: 628–642. [Google Scholar]
 • Beran L. 1995. Návrh Červeného seznamu měkkýšů České republiky, část 1. − vodní měkkýši. Proposed Red List of molluscs in the Czech Republic. Part 1–Water molluscs. Ochrana přírody 2: 41–44. [Google Scholar]
 • Beran L. 1996. Vodní měkkýši vybraných štěrkopískoven ve Středním Polabí. Muzeum a Současnost 10: 3–8. [Google Scholar]
 • Beran L. 1997. First record of Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc Zool Bohem 61: 1–2. [Google Scholar]
 • Beran L. 2000. First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic. Acta Soc Zool Bohem 64: 1–2. [Google Scholar]
 • Beran L. 2002. Vodní měkkýši České republiky − rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Aquatic molluscs of the Czech Republic − distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10: 1–258. [Google Scholar]
 • Beran L. 2003. Vodní měkkýši náhonu Strhanec (střední Morava). Bulletin Lampetra V. 5: 22–26. [Google Scholar]
 • Beran L. 2005. Vodní měkkýši Labe mezi Pardubicemi a Hřenskem. Malacol Bohemoslov 3: 78–88. [Google Scholar]
 • Beran L. 2007a Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Vsetínské Bečvy a okolí (Česká republika). Malacol Bohemoslov 6: 38–47. Online serial at http://mollusca.sav.sk 20-Nov-2007. [Google Scholar]
 • Beran L. 2007b. Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika). Malacol Bohemoslov 6: 29–34. Online serial at http://mollusca.sav.sk 7-September-2007. [Google Scholar]
 • Beran L. 2007c. Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika). Malacol Bohemoslov 6: 11–16. Online serial at http://mollusca.sav.sk 15-March-2007. [Google Scholar]
 • Beran L. 2008. Vodní měkkýši Moravské Dyje. Acta Rerum Natural 4: 93–96. [Google Scholar]
 • Beran L. 2010. Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách. Malacol Bohemoslov 9: 26–32. Online serial at http://mollusca.sav.sk 16-November-2010. [Google Scholar]
 • Beran L. 2011a. Příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Křivoklátsko. Bohemia centralis 31: 219–235. [Google Scholar]
 • Beran L. 2011b. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). Malacol Bohemoslov 10: 10–17. Online serial at http://mollusca.sav.sk 1-Mar-2011. [Google Scholar]
 • Beran L. 2011c. Vodní měkkýši dolního toku Struhy na Pardubicku. Vč. sb. přír. Práce a studie 18: 155–158. [Google Scholar]
 • Beran L. 2011d. Záchranné transfery vodních měkkýšů. Krása našeho domova podzim-zima 2011: 2–4. [Google Scholar]
 • Beran L. 2012a. Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus). Malacol Bohemoslov 11: 13–21. Online serial at http://mollusca.sav.sk 29-Feb-2012. [Google Scholar]
 • Beran L. 2012b. Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad. Malacol Bohemoslov 11: 45–53. Online serial at http://mollusca.sav.sk 14-Dec-2012. [Google Scholar]
 • Beran L. 2012c. Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích 52: 133–142. [Google Scholar]
 • Beran L. 2013a. Freshwater molluscs of the Dyje (Thaya) river and its tributaries − the role of these water bodies in expansion of alien species and as a refuge for endangered gastropods and bivalves. Folia Malacol 21: 143–160. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Beran L. 2013b. Vodní měkkýši nově vytvořeného jezera Most v severních Čechách. Malacol Bohemoslov 12: 89–92. Online serial at http://mollusca.sav.sk 1-Dec-2013. [Google Scholar]
 • Beran L. 2015. Aquatic molluscs fauna of the Ohře River − an important site of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in northwestern Bohemia. Folia Malacol 23: 243–261. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Beran L. 2017a. Nepůvodní druhy vodních měkkýšů v ČR. Fórum Ochrany Přírody 4: 31–34. [Google Scholar]
 • Beran L. 2017b. Vodní měkkýši Vysočiny. Malacol Bohemoslov 16: 44–76. Online serial at http://mollusca.sav.sk 25-Apr-2017. [Google Scholar]
 • Beran L. 2018. Korbikula asijská − další přistěhovalec dobývá Prahu. Živa 66: 257–258. [Google Scholar]
 • Beran L. 2019. Colonisation of the newly-created artificial lake Medard and its surroundings by aquatic molluscs. Folia Malacol 27: 91–100. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Beran L, Douda K. 2009. Bečva − nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého? Ochrana Přírody 64: 19–21. [Google Scholar]
 • Beran L, Juřičková L, Horsák M. 2005. Mollusca (měkkýši). In: Farkač J, Král D, Škorpík M. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Příroda 69–74. [Google Scholar]
 • Beran L, Juřičková L, Horsák M. 2017. Mollusca (měkkýši) In: Hejda R, Farkač J, Chobot K. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Příroda 36: 71–76. [Google Scholar]
 • Blažka F. 1893. Do Čech zavlečená slávka: Dreissena polymorpha Pall. Vesmír 22: 177–178. [Google Scholar]
 • Burlakova LE, Karatayev AY, Karatayev VA, May ME, Bennet DL, Cook MJ. 2011. Endemic species: contribution to community uniqueness effect of habitat alteration, and conservation priorities. Biol Conserv 144: 155 –165. [Google Scholar]
 • Donrovich SW, Douda K, Plechingerová V, et al. 2017. Invasive Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana threatens native mussel reproduction by inducing cross-resistance of host fish. Aquat Conserv Mar Freshw Ecosyst 27: 1325–1333. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Douda K, Beran L. 2009. Ochrana velevruba tupého v České republice − současný stav, problémy a aktuality. Ochrana Přírody 64: 16–19. [Google Scholar]
 • Douda K, Čadková Z. 2018. Water clearance efficiency indicates potential filter-feeding interactions between invasive Sinanodonta woodiana and native freshwater mussels. Biol Invas 20: 1093–1098. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Douda K, Horký P, Bílý M. 2012. Host limitation of the thick-shelled river mussel: identifying the threats to declining affiliate species. Animal Conserv 15: 536–544. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Douda K, Hronek J, Beran L, Bílý M. 2015. Vodní měkkýši Vltavy v Praze − habitatové nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku. Bohemia Centralis 33: 123–134. [Google Scholar]
 • Douda K, Lopes-Lima M, Hinzmann M, et al. 2013. Biotic homogenization as a threat to native affiliate species: fish introductions dilute freshwater mussel's host resources. Divers Distrib 19: 933–942. [Google Scholar]
 • Douda K, Sell J, Kubíková-Peláková L, Horký P, Kaczmarczyk A, Mioduchowska M. 2014. Host compatibility as a critical factor in management unit recognition: population-level differences in mussel-fish relationships. J Appl Ecol 51: 1085–1095. [Google Scholar]
 • Dvořák L, Beran L. 2004. Remarkable records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its environs. Silva Gabreta 10: 97–106. [Google Scholar]
 • Ferreira-Rodríguez N, Akiyama YB, Aksenova OV, et al. 2019. Research priorities for freshwater mussel conservation assessment. Biol Conserv 231: 77–87. [Google Scholar]
 • Hanel L, Lusk S. 2005. Ryby a mihule České republiky: rozšíření a ochrana. Fishes and lampreys of the Czech Republic: distribution and conservation. ZO ČSOP Vlašim, 447 p. [Google Scholar]
 • Horáčková J, Ložek V, Beran L, et al. 2014. Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). Malacol Bohemoslov 13: 12–105. Online serial at http://mollusca.sav.sk 22-Apr-2014. [Google Scholar]
 • Horsák M, Čejka T, Juřičková L, et al. 2018. Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Online at http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm. Checklist updated at 10-July-2018, maps updated at 5-August-2018. [Google Scholar]
 • Hruška J. 1992. The freshwater pearl mussel in South Bohemia: evaluation of the effect of temperature on reproduction, growth and age structure of the population. Arch Hydrobiol 126: 181–191. [Google Scholar]
 • Hruška J, Volf O. 2003. 20 let výzkumu a aktivní ochrany perlorodky říční v ČR. Ochrana přírody 58: 168–171. [Google Scholar]
 • Juřičková L, Horsák M, Beran L. 2001. Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. Acta Soc Zool Bohem 65: 25–40. [Google Scholar]
 • Kolaříková K, Horecký J, Liška M, et al. 2014. Benthic macroinvertebrates along the Czech part of the Labe and lower section of the Vltava rivers from 1996–2005, with a particular focus on rare and alien species. Biologia 69: 508–521. [Google Scholar]
 • Komzák P, Beran L, Horsák M. 2018. The first record of Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) in Moravia (SE Czech Republic). Malacol Bohemoslov 17: 28–30. Online serial at http://mollusca.sav.sk 13-Nov-2018. [Google Scholar]
 • Kume M, Onoda Y, Negishi NJ, Sagawa S, Nagayama S, Kayaba Y. 2012. Feeding damage by exotic species, nutria (Myocastor coypus), to unionid mussels in a floodplain water-body of the Kiso River, Japan. Biol Inland Waters 27: 41–47. [Google Scholar]
 • Lopes-Lima M, Kebapçı U, Van Damme D. 2014. Unio crassus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T22736 A42465628. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK 2014-1. RLTS.T22736 A42465628. en. Downloaded on 18 June 2018. [Google Scholar]
 • Lopes-Lima M, Sousa R, Geist J, et al. 2017. Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges. Biol Rev 92: 572–607. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Lopes-Lima M, Burlakova LE, Karatayev AY, Mehler K, Seddon M, Sousa R. 2018. Conservation of freshwater bivalves at the global scale: diversity, threats and research needs. Hydrobiologia 810: 1–14. [Google Scholar]
 • Lorencová E, Beran L, Horsáková V, Horsák M. 2015. Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. Malacologia 59: 105–120. [Google Scholar]
 • Mertl J, Myšková T, Pernicová H, et al. 2017. Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2016. CENIA, 44 p. [Google Scholar]
 • Peterka J. 2010. Posouzení vlivu prohrábek ve zdržích jezu Hněvkovice a VD Kořensko na druhovou skladbu a ochranné podmínky populací velkých mlžů. Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 12 pp. [Google Scholar]
 • Peterka J, Čech M. 2005. Odhad početnosti velkých mlžů na obnažených březích Malše a Vltavy v Českých Budějovicích dne 26.4.2005. Závěr. zpráva, ms., Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, 3 pp. [Google Scholar]
 • Pruner L, Míka P. 1996. Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana 32 (Suppl.): 1–175. [Google Scholar]
 • Simon OP, Vaníčková I, Bílý M, et al. 2015. The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. Limnol − Ecol Manag Inland Waters 50: 11–20. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Sirbu I, Benedek AM. 2017. Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) comunities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes. Hydrobiologia 810: 295–314. [Google Scholar]
 • Uličný J. 1892–1895. Měkkýši čeští. Klub přírodovědný, Praha. [Google Scholar]
 • Van Damme D. 2011. Pseudanodonta complanata. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T18446 A8279278. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK2011-2.RLTS.T18446A8279278.en. Downloaded on 18 June 2018. [Google Scholar]
 • Watters GT. 1997. A synthesis and review of the expanding range of the Asian freshwater mussel Anodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae). The Veliger 40: 152–156. [Google Scholar]
 • Welter-Schultes FW. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen, 679 p. [Google Scholar]
 • Williams JD, Warren ML, Cummings KS, Harris JL, Neves RJ. 1993. Conservation status of freshwater mussels of the United States and Canada. Fisheries 18: 6–22. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Zieritz A, Bogan AE, Froufe E, et al. 2017. Diversity, biogeography and conservation of freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) in East and Southeast Asia. Hydrobiologia 810: 29–44. [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.